Average response time

Average response time er på dansk “gennemsnitlig svartid”. Det er et begreb der bruges på virksomhedsprofiler på eksempelvis Facebook. Det er en fordel at have en lav average response time, da den indikerer hvor hurtige virksomheden er til at svare på henvendelser fra deres kunder.

« Tilbage til indeks