B2G

B2G er en forkortelse for Business to Government, eller på dansk; salg til det offentlige. B2G er en særlig gren inden for B2B, hvor der sælges og markedsføres til virksomheder, frem for direkte til kunderne, som der gøres i B2C

Ofte skal der bydes på opgaver til det offentlige, og B2G er derfor helt anderledes at markedsføre og sælge end B2B og B2C.

« Tilbage til indeks