Benchmarking

Benchmarking handler om at teste metoder, for blandt andet at se, hvor effektivt en given ting er. Benchmarking kan bruges i mange sammenhænge, men den skal altid være systematisk, for at resultater kan sammenlignes på en måde, som skaber værdi i forhold til det undersøgte. En benchmarkundersøgelse kan eksempelvis være en undersøgelse af effekten på en annonce på én målgruppe og en anden.

« Tilbage til indeks