Buyer Persona

En Buyer Persona er en brugertype, der bruges i blandt andet markedsføring. Her skabes der en fiktiv person, der f.eks. bruger det produkt der skal sælges, eller ville være interesseret i det. 

Personaen repræsenterer en hel type af kunder, og kan udgøre en stor del af virksomhedens målgruppe. Formålet med en buyer persona er at målrette sin kommunikation, fordi der er størrer chance for at få kunder ved målrettede budskaber, frem for at prøve at ramme alle.

« Tilbage til indeks