Relevansscore

Din relevansscore viser, hvor relevant din annonce er for din målgruppe. Og det gør den ved at bruge en scala fra 1-10. Jo mere engagement og positiv modtagelse din annonce får, jo højere en relevansscore. 

Er din annonce mindre relevant for dem, som du målretter mod, suger Facebook flere af dine annoncekroner til sig for at levere den til målgruppen – og viser den samtidig langt sjældnere. Men er din annonce i stedet utrolig relevant for din målgruppe, belønner platformen dig ved at bruge færre annoncekroner og viser den langt oftere.

Lige nu kører relevansscoren på annonceniveau og som kun én måling. Dette ændrer sig dog til september 2019, hvor den vil blive erstattet med tre andre vejledende målinger: Rangering af kvalitet, rangering af interaktionsrate og rangering konverteringsrate.

« Tilbage til indeks