Toulmins argumentationsmodel

Toulmins argumentationsmodel er en model til at teste argumenter med. Den grundlæggende model består af påstand, belæg og hjemmel. I sætningen “Karsten dumper eksamen, fordi han stort set aldrig læser op” er “Karsten dumper eksamen” påstanden, belægget er at det er fordi han ikke læser op. Hjemmelen er derfor at folk der ikke læser op, dumper eksamen.

I den udvidede model tilføjes styrkemarkør, gendrivelse og rygdækning. 

styrkemarkører binder sig ofte til adjektiver, der beskriver noget i større eller mindre grad. I ovenstående sætninger kommer det til udtryk i “stort set”, hvilket henleder til at Karsten læser op nogle gange, men ikke særligt tit. Betydningen havde dog ændret sig hvis der kun havde stået “aldrig” i stedet for.

Rygdækning vises ved at man binder sin påstand op på beviser eller en person med stærkt ethos. Så hvis man tilføjede “det siger læreren”, så havde rygdækningen været at læreren har mange års erfaring med studerende, og folk der ikke læser op, består sjældent eksamen.

Gendrivelse er de steder hvor argumentet ikke virker, f.eks. er der nogle der ikke læser op, som stadig består eksamen. Derfor er gendrivelse elementet der skal få en til at kigge kritisk på et opstillet argument, for at se om det holder i det hele taget. Et argument kan være nok så godt, hvis de data der bruges som rygdækning, ikke er korrekte.

« Tilbage til indeks